Sen tắm + dây bát sen

DK900332

Giá gốc: 4,910,000 VND

3,682,000 VND - 25%

Bảo Hành: 5 năm Nhãn Hiệu: Liên Bang Nga Tiêu Chuẩn Châu Âu - Chất liệu sủ dụng đồng HPP tiêu chuẩn Châu Âu 59-1 - Sử dụng công nghệ sạch hàm lượng Chì dưới mức tiêu chuẩn cho phép 1,5% - Sản phẩm được mạ 4 lớp: Niken dày 12.2(micron), Crome 0.352 (micron