Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-333C

KTF-333C

54,900,000 đ

Hệ thống lọc tổng 3 cột Composite 1054
Công suất lọc tối đa 2,500 lít/h
Hệ thống chưa bao gồm bơm