Chậu rửa bát hai hố cân, có bàn,cài dao thớt,hố rác

H10045-RD304

4,500,000 đ