Chậu hai hố cân, có bàn, cài dao

H10045-CD

3,700,000 đ