Chậu bàn đá việt mỹ 2 hố bàn S2NC-05

S2NC-05

Giá gốc: 7,414,000 VND

5,190,000 VND - 30%

Kích thước: 1155*500*240