Bình Ferroli 15L Vedi ( SE)

15LVediSE

Giá gốc: 3,360,000 VND

3,192,000 VND - 5%

Công suất : 2500W
Thanh đốt tráng bạc, hiển thị nhiệt độ