Bình Feroli 15L Vedi AE

15LVediAE

Giá gốc: 3,255,000 VND

3,092,000 VND - 5%

Công suất: 2500W
Thanh đốt siêu bền, hiển thị nhiệt độ